default_mobilelogo

The competition part of AgiPro is the biggest part. It has rather different functions dependent on wether you are a competitior or arrangement responsible even though the screens are mostly the same design. 

 Competitor: As competitior you will not even see the functions of the arrnagement responsible. You will only have acess to the functions for booking partisipation, and buy products. Of course you want to see the results and register and maintain your own dogs, but that is it. 

Arrangment responsible: If your user ID is used to make a new competition you will automaticly be set as a competition administrator. This gives you access to administer and develope the whole competiton and gives you a whole new set of menues. Theese are functiones as: 

 

 • Chose competition functiones by setting parameters. 
  • How to administer and do payment
  • What classes will be set up. 
  • Who will be sekretary and administrator of the competition. 
 • Planning functions 
  • Set time table
  • Set up ring plan
  • Deside judge
  • Put in data about the showground
  • Set up product sale
  • Collect start fee and other payment
 • Registratiopn functions
  • Set up startorder 
  • Set up Ring PC for result registration
  • Use Ring PC for result registration
  • Set up and calculate added resutls. 

This means that those who are only partisipants normally will ever see most of the functions in this program. This is done to make it as simple as possible for most users ut of their own needs. You will find detailed desriptions for all the funtions of the system on agipro.info if you are interested. There is a menu here for all the fuctions in the system. 

Dette betyr at de som kun er med som deltagere vanligvis ikke vil se den største delen av dette systemet. Dette er gjort slik for å gjøre det så enkelt som mulig ut fra de behovene du har. Du vil finne detaljerte beskrivelser av arrangørfunksjonene her på agipro.info sidene dersom du er interessert i å lære om dem. Se hver enkelt undermeny for detaljer i disse delene. 

Som arrangør har du også tilgang til betaligssystemet PayPal for innkreving av stevneavgift. Dette styres av deg gjennom parameter styring. Selve utbetalingen forgår gjennom AgiPro AS etter avtale. Kostnadene ved bruk av PayPal betales av arrangøren og er bereget etter en todelt skala. Det betales en liten sum pr. betaling som utføres. Samtidig vil det bli belastet en % del av betalingens størrelse. Dette blir trukket fra automatisk ved oppgjør med AgiPro AS.