default_mobilelogo

Hundens side - generelt

På denne siden registrer du vitale data om din hunds agiliy kariere. Her setter du opp hvilke dyktighetsnivå hunden konkurrerer på under de forskjellige konkurransereglene (Rule set) PÅ bildet har jeg registrert de data som benyttes i Norge under NKKs reglement. I andre land vil det være andre nivåer avhengig av hva du er kvalifisert for. 

I samme bilde registrerer vi også høydeklasse, noe som heller ikke er likt for alle land. Vi setter også opp hvem som normalt er fører for hunden og hvem som eier den. Dette kan alt vedlikeholdes her dersom det endrer seg. Klikk på opplysningen for å få endringsbilde.  

Ved endringer i høyde eller dyktighetsnivå vil det påvirke hvilke løp du kan melde deg på på et stevne. Det vil også påvirke alle fremtidige stevner som du er påmeldt da automatikken sørger for at du er deltager på riktig dyktighetsnivå. Dersom dette endres på et stevne du er påmeldt, og det ikke finnes noen tilsvarende løp i den grenen du er påmeldt på ditt nye dyktighetsnivå blir påmeldingen droppet. Dette er en situasjon du må avklare med arrangøren hvordan dere vil håndtere.