Liga er et velegnet verktøy til å arrangere en hel uke med agility. Dette gjøres best ved å lage følgende oppsett:

1. Opprett hver dag i uken som eget stevne. Dette gjør det greit for deltagerne å holde orden på de forskjellige løpene i uken.

2. Opprett hele uken som egen Liga.

Du får da mulighet til å benytte deg av mulighet til manuell godkjenning av deltagelse (for eks. vis å begrense deltager antall i uken). Dette kan kombineres med samlefakturering av alle produkter/tjenester dersom en ønsker å innkreve dette utenom AgiPro's betalingsløsning. Samlefaktura gir en mye enklere oppfølging av betalingene. Dette gir også et enkelt oppsett av hva hver enkelt skal delta på og ha av produkter ved ankomst på arrangementet.

3. Benytt Liga til å lage sammenlagtlister for å oppdatere kvalifikasjon til finaler

4. Benytt Liga for automatisk generering av startliste til finale og oppretting av eget løp for resultatregistrering.