default_mobilelogo

Startlisten har mange funksjoner som hjelper deg å styre stevneavviklingen.

Find dog

Dersom du har en hund til start som du ikke finner umiddelbart, kan du spørre etter hundens navn eller AgiPro nummer. Når dette blir oppgitt kan du taste en av disse inn i filter feltet og hunden vil dukke opp i listen slik at du kan klikke på den og få den i registrerings bildet. 

Add dog

 Hvis hunden er påmeldt på stevnet vil vi kunne klare å legge den til på startlisten gjennom startliste bildet. Du klikker på pluss tegnet for å få til dette. Hvis den ikke er påmeldt stevnet har vi noen dummy ekvipasjer i systemet som kan benyttes ved å taste navn på hund og fører i samme bilde. De vi da få en AgiPro ID som begynner med ANO. Dette må da manuelt rettes opp etter stevnet dersom en skal få med resultater etc. på hundens og førerens statistikk. De vil telle på sammenlagt lister dersom dette stevnet er i en Liga, men da må denne AgiPro ID en benyttes gjennom hele stevnet og hele Ligaen. Ved hjelp av disse funksjonene kan en også ivareta behov for å registrere etter påmeldinger på et stevne uten Internett tilgang. I dette bildet ser vi at hunden ikke er funnet - da må jeg taste navnet i begge rubrikker. Fører derimot er funnet i stevnedataene og kan velges (fordi den har AgiPro nr.) og kommer automatisk opp i felt 2. 

Move dog on the list

 Du kan flytte hunden dit du vil på startlisten ved å benytte drag and drop teknikken. Ta tak i håndtaket ytterst til venstre og dra ekvipasjen til den plassen du vil ha dem. Dette kan være nyttig derosm du haen handler som har fått start med to hunder rett etter hvernadre og du vil flytte den ene. 

Delete dog or place them at the end of the startlist

 Hvis du får beskjed om noen som har løpetid og skal plasseres bakerst på listen. Kikk på blyanten på høyre side så dukker det opp to nye symboler på venstre side av ekvipasjene. Klikk på hådtaket ytterst til venstre og hunden blir automatisk plassert siste på listen. 

Om du får beskjed om noen som ikke kommer til å møte fram så  søk opp riktig hund og klikk på blyanten og innkjøring forbudt skiltet. Hunden fjernes da fra listen.