default_mobilelogo

Etter at lagene er påmeldt, kan deltagere og rekkefølge på deltagerne endres etter behov, selv etter påmeldingsfristen. Endringer kan ikke gjøres etter at arrangøren har tatt ut sine data til resultatregistrering, så denne fristen må hentes fra arrangør. Det må være "Eier" av laget som gjør dette, ellers vil ikke laget bli tilgjengelig på skjermen.

Du endrer laget slik:

Logg deg på systemet og klikk på det aktuelle stevnet. Du vil da havne på påmeldingssiden der du har oversikt over dine aktuelle hunder og lag. Klikk på laget og du vil få opp bildet under.

Den grønne haken indikerer at laget er påmeldt OK. Klikk så på den hvite stripen med den grønne haken. slik at du kommer videre til lag detaljene.

 

Her kan du vedlikeholde lag deltagerne med nye hunder, endring av rekkefølge, fjerning av hunder etc. selv etter at påmeldingsfristen er gått. ut. Husk å klikke LAGRE helt nederst før du avslutter. Endringene vil da automatisk komme med på stevnets startlister for lag. 

 

Startlisten har mange funksjoner som hjelper deg å styre stevneavviklingen.

Find dog

Dersom du har en hund til start som du ikke finner umiddelbart, kan du spørre etter hundens navn eller AgiPro nummer. Når dette blir oppgitt kan du taste en av disse inn i filter feltet og hunden vil dukke opp i listen slik at du kan klikke på den og få den i registrerings bildet. 

Add dog

 Hvis hunden er påmeldt på stevnet vil vi kunne klare å legge den til på startlisten gjennom startliste bildet. Du klikker på pluss tegnet for å få til dette. Hvis den ikke er påmeldt stevnet har vi noen dummy ekvipasjer i systemet som kan benyttes ved å taste navn på hund og fører i samme bilde. De vi da få en AgiPro ID som begynner med ANO. Dette må da manuelt rettes opp etter stevnet dersom en skal få med resultater etc. på hundens og førerens statistikk. De vil telle på sammenlagt lister dersom dette stevnet er i en Liga, men da må denne AgiPro ID en benyttes gjennom hele stevnet og hele Ligaen. Ved hjelp av disse funksjonene kan en også ivareta behov for å registrere etter påmeldinger på et stevne uten Internett tilgang. I dette bildet ser vi at hunden ikke er funnet - da må jeg taste navnet i begge rubrikker. Fører derimot er funnet i stevnedataene og kan velges (fordi den har AgiPro nr.) og kommer automatisk opp i felt 2. 

Move dog on the list

 Du kan flytte hunden dit du vil på startlisten ved å benytte drag and drop teknikken. Ta tak i håndtaket ytterst til venstre og dra ekvipasjen til den plassen du vil ha dem. Dette kan være nyttig derosm du haen handler som har fått start med to hunder rett etter hvernadre og du vil flytte den ene. 

Delete dog or place them at the end of the startlist

 Hvis du får beskjed om noen som har løpetid og skal plasseres bakerst på listen. Kikk på blyanten på høyre side så dukker det opp to nye symboler på venstre side av ekvipasjene. Klikk på hådtaket ytterst til venstre og hunden blir automatisk plassert siste på listen. 

Om du får beskjed om noen som ikke kommer til å møte fram så  søk opp riktig hund og klikk på blyanten og innkjøring forbudt skiltet. Hunden fjernes da fra listen. 

 

 

Når du starter opp en Ring PC vil du måtte logge deg inn med din normale AgiPro bruker og passord. Programmet finner du på C:AgiPro/agipro.exe. For at du skal få de nødvendige tilganger må arrangøransvarlig ha definert deg som enten administrator eller sekretær på stevnet i stevne parameterne. Når du er innlogget kan du få spørsmål om et stevnepassord dersom det er første gang noen benytter denne PC etter at stevnet er generert på Ring PC. Dette passordet finner du under stevne parametre på for dette stevnet på  nettet. De må tastes inn som kontroll før Ring PC'en tillater noen registrering. Hvis dette allerede er gjort, slipper du dette spørsmålet. (Se egen meny for detaljer)

Du kommer da rett inn på et bilde der du skal velge hvilket løp du vi arbeide med. Klikk på riktig løp, så får du opp bilde for å fylle inn standard tid og banelengde. Dette fylles inn så snart de er tilgjengelig, men de kan endres underveis i løpet fra registerings bildene. Resultatutregningen er avhengig av disse dataene, så de MÅ være riktig. Når data er tastet, klikk OK for å starte registreringen. Du kommer rett inn på registreringsbilde 1 med første ekvipasje på startlisten på plass.

BILDE

Ring PC programmets registreringsdel har 4 bilder du kan benytte.

1. Startlisten

2a. Registrering feil

2b. Registrering tid

3 Resultatliste

Startlisten er en oversikt der du ser hvilken rekkefølge hundene er planlagt å starte. Den utgjør også en mulighet for meget fleksibel startrekkefølge da det er et søkefelt over startlisten der du kan søke på AgiPro nr, navn eller kjælenavn for å finne riktig hund. Ved å klikke på den hunden du finner får du den rett opp i registreringsbilde 1. Du kan også flytte hundenes startrekkefølge med drag and drop (håndtak til venstre i hundelinjen). Hvis du ikke har fått plassert løpetisper bakerst i startlisten, kan dette også gjøres automatisk med en knapp inne i registreringsbilde 1.

Registreringsbildene. Det er to bilder for at kappene skal bli store nok om du registrerer fra mobiltelefon. Ja, bildene fungerer på alt type utstyr vi har klart å finne til test. Bildet har en del kontrolldata øverst for at du skal kunne sikre at du registrerer på riktig hund. Dersom eieren har lagt inn bilde av hunden på AgiPro vil det også dukke opp her. Dersom hunden får feil eller vegring er det bare å klikke på tilsvarende felt hvis du har berøringsskjerm, hvis ikke bruker du muse markør eller hurtigtast som er angitt i bildet. Når ant. feil og vegringer er registrert er det bare å begynne å taste tall så kommer du automatisk til tidsregistreringsbildet. Her kan du også benytte berøringsskjerm på eget tastatur i bildet. Ved feiltasting er det nødvendig å klikke slett og starte på nytt. Dette er slik fordi en setter automatisk komma etter 2 siffer sli at det skal være nødvendig å bare taste tall. Hvis en taster 2 tall får en hele sekunder, 4 tall gir sekunder med to desimaler og 5 siffer gir tresifret sekunder med to desimaler bak. Dette gjør at du ved feilfritt løp kun behøver å taste tallene i tiden, enter (confirmation) og så vil neste hund være på plass i bildet. Raskere kan det ikke bli :-) Dette gir selvsagt mye tid til kontroll og sjekk på at ting blir riktig, selv om det også er så enkelt at du kan taste sakte og derved få det riktig. Hvis du har kommet til tidsregistrering og oppdager at det er registrert feil ant. vegringer eller feil, kan du gå tilbake og korrigere dette ved å klkke på feltet for fault eller refusal og registrere på nytt. Tren litt på å benytte dette bildet så du blir sikker.

Dersom du har feil hund i bildet, kan du klikke på

"Delay start" (plasserer denne hunden bakerst på startlisten og henter neste hund på listen)

"Absent" (Hunden merkes som fraværende)

" Disq" (Diskvalifiserer hunden)

I alle disse tilfellene hentes neste hund inn til registrering. Hvis dette heller ikke er riktig hund bør du gå til startlisten og søke opp riktig hund og klikke på denne. Den blir da hentet for registrering, og første hun på listen hentet på nyt når du er ferdig med denne. Dersom hunden som skal starte ikke står på startlisten bør dette selvsagt sjekkes opp, men det kan være at opprykk ikke er meldt og at hunden likevel skal starte. Eller det kan være en etter anmelding. Hvis hunden er påmeldt på stevnet vil vi kunne klare å legge den til på startlisten gjennom startliste bildet (ref. beskrivelse av dette). Hvis den ikke er påmeldt stevnet har vi noen dummy ekvipasjer i systemet som kan benyttes ved å taste navn på hund og fører i samme bilde. De vi da få en AgiPro ID som begynner med ANO. Dette må da manuelt rettes opp etter stevnet dersom en skal få med resultater etc. på hundens og førerens statistikk. De vil telle på sammenlagt lister dersom dette stevnet er i en Liga, men da må denne AgiPro ID en benyttes gjennom hele stevnet og hele Ligaen. Ved hjelp av disse funksjonene kan en også ivareta behov for å registrere etter anmeldinger på et stevne uten internett tilgang.

 Resultatlisten benyttes selvsagt først og fremst til kontroll på at data har blitt registrert riktig. Du kan plukke inn igjen en ekvipasje fra listen til registreringsbildet ved å klikke på den. Dersom standard tid endres underveis i løpet blir alle resultatene rekalkulert automatisk og listen endes deretter. Derom PC er tilknyttet internett blir denne listen synkronisert med nettserver slik at deltagere kan sitte og se sine resultater på nettet rett etter målgang. Noen arrangører ønsker ikke denne funksjonen, da er det bare å slå av internett koblingen på Ring PC til resultatene kan offentliggjøres. Så snart internett tilgangen blir koblet på vil resultatene automatisk bli synkronisert med nettserver.

Dette bildet har også noen funksjonsknapper. Se bilde under.

Synkroniserings ring: Klikk på denne for å starte synkronisering av server. Denne kan benyttes dersom en er usikker på om synkronisering er foretatt automatisk.

Skriver: Skriv ut resultatlisten. Den kommer først på skjerm, for så å kunne skrives ut til skriver. Hvis du tar denne opp på skjermen og setter PCens funksjoner til å automatisk fornye skjermbildet hver 0,5 minutt vil du kunne ha en oppdatert resultatliste på skjermen hver 1/2 minutt. Kobler du dette på en større skjerm kan det benyttes som publikumsservice ved banen. Dette er imidlertid bedrer dersom en kan ha internett tilknytnig på stedet. Da kan en benytte tilsvarende liste på internettserveren til dette og sette den et annet sted enn like ved registreringsfunksjonen.

Dokument - Velg nytt løp: Klikk for å få opp listen over tilgjengelige løp på denne PCen. Her kan du da starte registrering av et nytt løp (klasse).

Blyant: Kan benyttes for å redigere denne listen. Klikk på den og du vil bl.a. få opp et stoppskilt på hver linje der du kan fjerne linjen.

Confirm: Et klikk på denne bringer deg til en side der du kan godkjenne stevneresultatet. Det er kun arrangøransvarlig og dommer som har denne myndigheten. Dette har egentlig samme funksjon som at dommer signerer på dommerlisten for dette løpet. Det setter en status for løpet som offisielt godkjent, slik at leserne kan betrakte den som endelig.

 

 

Hundens side - generelt

På denne siden registrer du vitale data om din hunds agiliy kariere. Her setter du opp hvilke dyktighetsnivå hunden konkurrerer på under de forskjellige konkurransereglene (Rule set) PÅ bildet har jeg registrert de data som benyttes i Norge under NKKs reglement. I andre land vil det være andre nivåer avhengig av hva du er kvalifisert for. 

I samme bilde registrerer vi også høydeklasse, noe som heller ikke er likt for alle land. Vi setter også opp hvem som normalt er fører for hunden og hvem som eier den. Dette kan alt vedlikeholdes her dersom det endrer seg. Klikk på opplysningen for å få endringsbilde.  

Ved endringer i høyde eller dyktighetsnivå vil det påvirke hvilke løp du kan melde deg på på et stevne. Det vil også påvirke alle fremtidige stevner som du er påmeldt da automatikken sørger for at du er deltager på riktig dyktighetsnivå. Dersom dette endres på et stevne du er påmeldt, og det ikke finnes noen tilsvarende løp i den grenen du er påmeldt på ditt nye dyktighetsnivå blir påmeldingen droppet. Dette er en situasjon du må avklare med arrangøren hvordan dere vil håndtere. 

 

Når du har satt opp en egen Ring PC for dine løp, kan du starte Ring PC med å "logge" deg inn på PCen. Programmet skal nå ligge på C: under mappen AgiPro. Det er markert med en hundepote og heter AgiPro.exe. Klitt på denne filen. Her logger du deg på med din vanlige AgiPro ID og passord. Du må være definert som  administrator eller sekretær på stevnet for å få logget på.

Hvis dette er første gang noen går inn i programmet etter at det ble generert, må du angi passordet som står oppgitt under stevneparametre for dette stevnet. Det er da greit å ha gjort dette mens du er koblet på internett. Dette skjer bare første gang etter genereringen, senere vil du komme rett inn i bildet for valg av løp.

Her ser vi at du kan plukke en liste over løpene i din ring ved å angi ring i søkefeltet. Eller du kan søke på klasse som Agility eller Jump.  

Under status helt først på løpslinjen finner du status på dette løpet.

 

* Sittende hund. = løpet er ikke startet

* Løpende hund= løpet er under registrering

* Flagg = løpet er ferdig registrert

Klikk på det løpet du skal registrere og du kommer til et bilde der du skal angi std. tid og lengde på banen.

 

Når dette er gjort kommer du inn på bildet med startlisten for løpet. Registreringsmodulen er delt i 3 hovedbilder. Startliste - Registrering - Resultatliste.