default_mobilelogo

Slik lager du en ring PC for registrering av resultater

Dette er siste steg i forberedelsene til en konkurranse. Derfor er det en sjekkliste du bør gå gjennom før du lager denne PCen. PCer for denne bruk kan lages når som helst - til og med midt under konkurransen. Men de vil ikke fungere etter hensikten dersom forholdsreglene ikke blir fulgt. 

Sjekkliste:

1. Alle påmeldinger er gjort til de løpene du vil ha med. 

2. Startrekkefølge er tildelt og justert slik du vil ha den. 

3. De løpene du skal ha på denne PC er publisert (Løp som ikke er publisert vil ikke komme med.)

Alt dette gjøres i menybildet for LØP under stevne seksjonen. :

 

 

Vi ser at du først velger løp som skal forbreredes (rød pil - 4-A1M). Dette gir deg mulighet til å benytte den blå knapperekken under løps valget, markert i rød ramme.

Seed -

Du må først velge seed dersom du har bruk for det. Seed vil gi deg mulighet for å bestemme en del av rekkefølgen når du velger startnummer. Høyest seed gir høyere startnummer. Hvis du f.eks. har 3 løpetisper vil det være OK å gi disse en høyere seed, eks. vis 2. Hvis alle tispene får lik seed vil de bli rangert tilfeldig innbyrdes. Seedf kan settes ved å klikke på ssed nummeret og oppdatere dette. Vi har imidlertid også lagt inn en Auto seed knapp (blå) for å skille dyktighetsklasser. Noen arrangører arrangerer løp der alle dyktighetsklasser er med (åpne løp), men en praktisk sak for å unngå kollisjon der samme løper vil starte i to ringer samtidig vil vi ha alle med dyktighetsnivå 3 sist i løpet. Dette kan vi gjøre ved å klikke på Auto seed knappen. Da blir seed til alle på dyktighetsnivå 3 satt høyere enn nivå 1 og 2.  

Manuell redigering -

Når riktig seed er satt Klikker du på generer # knappen. Da blir det generert tilfeldige startnummer rekkefølge innenfor de som har samme seed. Dette løpet er nå klart til start, men kan fortsatt justeres mer. Hvis du nå ser gjennom listen og ser at samme fører starter med to hunder relativt tett etter hverandre kan du ta en av startene og klikke på og dra den til en annaen plass på listen. Den blir da flyttet, men beholder sitt startnummer i teksten. Når vi har foretatt manuelle flyttinger også, kan vi rydde i startnumrene med å klikke på Renummerer knappen. Da vil alle få korrekt startnumemr i henhold til hvor de står plassert i rekkefølgen på listen. 

Pubnlish - 

Når alt er klart skal løpet publiseres. Dette gjør at løpet blir med når vi lager en Ring-PC. Vi kan også se av status Publish at løpet er klargjort for resultatregistrering. 

Lag PC for registrering.

1. Logg deg på AgiPro (på internett) med den PC du skal benytte i ringen. 

2. Gå til plan menyen (blå) for å sjekke at status på alle de løpene du skal ha med er Published.

3. Klikk på poten i blå stevnemeny stripen. Da vil du starte en prosess som plukker alle publiserte løp på dette stevnet ned i en applikasjon på den PC du benytter. Denne applikasjonen legger seg på C:/Agipro katalogen og heter agipro.exe. 

Det kan hende du må svare på noen sikkerhetsspørsmål under veis i nedlastingen, avhengig av hvordan din PC er satt opp. La prosessen gjøre seg ferdig og gå til stevne seksjonen for å hente sikkerhetskoden som dette programmet krever for å starte. (Se under). Marker Sikkerhetskode for ring PC og klikk ctrl. C for å kopiere denne. 

 

 Gå til C:/agipro og klikk på agipro.exe filen for å starte programmet. 

Ring PC programmet vil da starte. Første gang programmet starter ber det deg om å legge inn sikkerhetskoden - dette sikrer både at vi er på riktig stevne og at du virkelig har tilgang til dette stevnet. 

Gå til bruker manual for å starte et løp for å komme videre med registreringen. Lykke til