default_mobilelogo

Oppsett av parametre er viktig å få riktig for at programmet skal fungere slik arrangøren ønsker. Dette bør gjøres før en setter i gang påmelding til stevnet.

1. Gå til Stevne i topp menyen

2. Klikk på tannhjulet i stevnemenyen (Vedlikehold parametere)

3. Velg hva du skal gjøre på parameter menyen.

I Arrangør menyen legger du inn data om arrangørklubben (arrangør ansvarlige) Alle parameter data bør fylles inn så riktig som det er mulig fordi dette styrer bruken av systemet og angir hva som skal være på bilder og utskrifter senere.

Gå videre til parametre for Stevne. Her ser du følgende.

1. Sikkerhetskode for ring PC - denne benytter du når du skal aktivere en ring PC for resultatregistrering. Denne koden må kopieres over til ring PC for åpne denne første gang den benyttes. Dette er for å sikre riktig adgang og riktige data på denne PCen.

2. Bestilling Type

- Direct benyttes ved betaling gjennom PayPal. Dette medfører at brukeren ikke kan endre denne ordren når den først er bekreftet. Da sendes faktura og betaling kreves. Dersom ordren skal andres må dette gjøres av arrangøren, som annullerer ordren, endre og utsteder en ny. Dette medfører nytt økonomisk oppgjør som arrangøren må styre.

- Temporary Denne gir anledning til at brukeren (den som melder på) selv kan endre ordren fram til påmeldingsfristen er ute. Dette er mest aktuelt der arrangøren krever inn påmeldingsavgiften, og at de gjør det enten på stevnet eller ved påmeldingens slutt.

Vær oppmerksom på at disse dataene er avhengig av hva som er satt av parameterne for betaling. Hvis PayPal benyttes er denne parameteren låst til Direct.

3. Maks antall løp pr. person/dag: Dette er en faktor som kan benyttes under stevner med stor påmelding for å begrense antall løp på stevnet. Her kan en bestemme at en fører kun får lov å delta i et gitt antall løp pr. dag. Dersom fører forsøker å melde på flere, bli de nektet dette.

4. Max-tid faktor: Denne parameteren bestemmer hva max. tiden på løpene skal være i forhold til standard tid. "Standard tid x faktor = Maks. tid. "

CLOSE COMPETITION - Ikke klikk på denne, da låser du alle stevnedata. Dene er beregnet på å låse alle stevnedata når stevnet er HELT slutt og alt er oppgjort.

Gå videre til Betaling menyen.

1. Betaling type: VIKTIG! Her velger du om du vil benytte betalingssystemet PayPal for innkreving av stevneavgift. Du har mulighet til selv å kreve inn pengene, enten via bankinnbetaling eller kontant ved frammøte. Dersom du velger PayPal vil pengene komme gjennom oppgjør med AgiPro  AS. Det er derfor viktig at du avtaler med AgiPro AS hvordan og når dette skal gjøres dersom du er avhengig av en viss kontantstrøm for å avvikle stevnet. Derom det ikke gjøres spesifikke avtaler vil oppgjøret komme så nær etter stevnedato som praktisk mulig.

2. PayPal ID - Her setter du inn mailadressen som benyttes av PayPal dersom du har egen PayPal konto. Oppgjør fra AgiPro AS vil komme til denne kontoen. Lenken under datalinjen tar deg til PayPal for opprettelse av konto dersom du ønsker dette. Dette koster ingenting. Feltet kan være blankt.

3. Valuta - Her velger du hvilken valuta påmeldingsavgiften skal betales i.

4. Avgift for første påmelding: - Enkelte stevner opererer med at det er dyrere å melde seg på første løp i konkurransen enn de påfølgende løp. Dersom du ønsker en differensiering på dette setter du prisen på første løp inn her.

5. Betalingsfrist - Her setter du dato for endelig betalingsfrist. Fristen er normalt ved påmelding (PayPal) eller ved siste påmeldingsdato (Bank innbetaling), men kan også være stevnedagen dersom en vil ha betaling kontant på stevnet. Ved etter anmeldinger etter påmeldingsfristen blir betaling håndtert manuelt av den som godtar etter anmeldingen.

BETINGELSE FOR SERVICE er gjeldende prisliste over tjenester som utføres av AgiPro/PayPal. Her ser PayPal avgifter de to øverste linjene. Dette blir belastet arrangør dersom de benytter PayPal som innkrevingssystem. Agift pr. start er avgiften arrangør betaler til AgiPro AS for bruk av systemet. Det samme med Produkt salg. Produktsalg er dersom det selges produkter som T-skjorter eller Camping gjennom AgiPro. Der det er angitt % er det regent av omsetningsbeløpet.

 

Så har vi E-post menyen. Her kan du angi hvordan E-post systemet i AgiPro skal oppføre seg, og du kan sende med spesifikke opplysninger eller beskjeder til deltagerne gjennom dette systemet. I de tre øverste rubrikkene angir du hvor det skal se ut som posten kommer fra.

1. Avsenders navn - her setter du inn navnet på arrangør, enten personnavn eller klubb.

2. Svar til - Her setter du inn E-post adressen det skal sendes svar til når mottakeren klikker svar for å formulere et svar på E-posten.

3. Send kopi til - Hvis noen ønsker å ha kontroll over det som blir sendt ut, for å kunne se dette lett ved henvendelser, eller ha en føling med hvordan det går med påmeldingene, kan de sette inn E-post adressen her.

Egne tekster. I tillegg kan det formuleres egne tekster som blir lagt til når systemet sender ut bekreftelse på påmelding, Fakturaer, Beskjed om at påmeldingen er lagt på vent og påminnelse på eks. vis manglende betaling. Klikk på de hvite feltene og legg inn teksten du vil skal være med i E-posten her.

Videre kan arrangøren bestemme hvem som skal ha adgang til å være administrator for stevnet. Det kan være praktisk at flere personer kan jobbe med AgiPro inn mot stevnet. Da må den som opprettet stevne definere dem som Administratorer. Dette kan gjøres i dette bildet ved å klikke på "+ Ny administrator" og velge blant AgiPro brukerne i systemet. Du må selvsagt ha registrert administratorene som AgiPro bruker før de kan bli administrator.

Sekretærer kan også registreres på samme måte. Sekretærene vil ikke ha tilgang til alle stevnefunksjonene, men de vil kunne registrere resultater med Ring PCen. Dersom du skal ha flere sekretærer på stevnet, må du sette alle inn her for at de skal få tilgang til resultatregistreringen. De må også vøre AgiPro brukere.

Siste meny benytter du til å gi hunder opprykk dersom de spør deg om det. De fleste vil etter hvert gjøre dette selv. men arrangøren kan benytte dette bildet dersom de blir spurt om å gjøre det av deltagerne.

Søk opp hunden og klikk på angivelse av dyktighetsnivå. Endre nivå og klikk LAGRE. Til høyre ser du de løpene dette vil gjelde på ditt stevne. Hunden blir automatisk plassert sist på startlisten i riktig løp. Dersom du allerede har satt opp Ring PC for de aktuelle løp, må denne enten settes opp på nytt, eller en må håndtere opprykket ved å melde ikke mætt i den klassen en var påmeldt og legge til hunden i den klassen den skal gå.