default_mobilelogo

Samordning av stevneresultater og samlefaktura

Liga er en dimensjon i AgiPro som tillater deg å knytte sammen flere stevner i form av

  • Samle faktura for alle stevner i Ligaen
  • Mulighet til manuell godkjenning av påmeldinger
  • Salg av camping og andre tjenester for samlingen av stevner
  • Legge sammen resultater for flere løp
  • Automatisk oppsett av finale startliste og deltagerliste i finaleløp.

Liga er en tjeneste som settes opp etter behov og kan betjene arrangementsformer som

  • Dobbeltstevne i en weekend
  • En agility uke med flere dager sammenhengende agility
  • CUP arrangement der flere vanlige stevner teller i en CUP som går gjennom hele året

Det er enkelt for deltagere og publikum å følge resultatutviklingen gjennom egne utregninger for situasjoner med kvalifikasjon til finaler eller utviklingen i en CUP. Se enge beskrivelser av disse funksjonene i egne menyer.

 

Hovedbilde er: 

 Klikk på pluss dersom du vil lage ny Liga. Du vil da få opp et bilde der du må fylle inn en del opplysninger om Ligaen. Dette er enkelt - fyll inn Navn på Ligaen og en slogan for denne. Velg regelsett for Ligaen og klikk Kjøp. Som du ser av bildet korter det kr. 300 å lage en liga der du får mulighet til å samordne inntil 5 stevner. 

Videre gang i dette kjøpet er at du kommer til PayPal systemet der du kan betale fra en PayPal konto eller med kredittkort om du ikke har konto. Etter betalingen er akseptert vil du få tilgang til arrangørmenyen for din Liga. Når du har kjøpt ligaen klikker du på denne i oversikten og du kan da administrere denne ligaen i dette bildet: 

 

Her bør du legge inn adresse og telefon for LIGA ansvarlige. Samt notere i det hvite feltet saker som angår denne ligaen. 

Dersom det er stevner som allerede er med i ligaen vil de vises i bildet nedenfor det vi ser her. Men før de kan bli aktive må de inviteres med i Ligaen. Dette gjøres under menyen Stevner. Klikk på denne og du vil få oversikt over stevner som kan inviteres med. (Se bilde under) Tanken bak en slik invitasjon er at en Liga skal kunne betjene en felles funksjon for stevner med forskjellige ansvarlige, f. eks. en CUP. Da trenger hver enkelt ansvarlige å ha et bevist forhold til at de er med, og skal godkjenne deltagelsen. Dette gjøres ved at det sendes en mail til stevneansvarlig, som svarer på den ved å klikke på en godkjennelsens lenke. Først når dette er gjort er stevnet en del av Ligaen. Deretter kan en sette sammen de tjenestene en vil ha i Ligaen.