default_mobilelogo

Denne menyen gir en oversikt over hvilke hunder du har registrert i systemet. Du kan registrere en ny hund fra denne siden ved å klikke på + Ny hund i øverste høyre hjørne. Se egen meny under Start menyen for å se hvordan du registrer en ny hund.

Under hundebildet står det noen vitale opplysninger om denne hunden. Ved å klikke på hunden kommer du inn på hundens side, og kan vedlikeholde de data som ligger der. For å vedlikehode hundens data, klikk på teksten og du vil få¨opp et vedlikeholdsfelt. Se øvrig  beskrivelse under hundesiden for hvordan du vedlikeholde hundens data.

For å kunne gi disposisjonsrettighet til din hund til andre AgiPro brukere klikker du på tannhjulet markert med TILGANGER på bildet. Du vil da få mulighet til å gi andre brukere rettighet til å melde på din hund i konkurranser og vedlikeholde din hunds data. Dette kan være praktisk dersom dere er flere i samme familie som melder på hunder for andre i familien, eller hvis en i klubben foretar påmelding for flere. Se bildet under. De som er overført til Admins delen på bildet vil ha disposisjonsrett over denne hunden. Overføring skjer ved å klikke på bruker og så på den blå NY knappen.