default_mobilelogo

Roller: AgiPro operer med forskjellige roller avhengig av hvordan du vil benytte systemet. Disse rollene er:

  • Vanlig bruker
  • Stevnearrangør
  • Stevnesekretær
  • Dommer
  • Hundefører/eier
  • Hunde administrator

Vanlig bruker får du tilgang til ved å opprette en ident og bekrefte gyldig e-post adresse. Dette gir deg tilgang til å melde deg på stevner og se resultater. Du kan opprette egne hunder og vedlikeholde data på disse. Menyvalget vil være begrenset til dette.

Stevnearrangør vil du bli dersom du oppretter et nytt stevne. Du vil da få administrator rettigheter til det som har med dette stevnet å gjøre.

Stevnesekretær vil få tilgang til å registrere resultater på et stevne med Ring PC modulen. Det er stevnearrangøren som tildeler denne rettigheten.

Dommer blir normalt registrert i stevnet av stevnearrangøren. De som blir benyttet som dommere må være registrert som AgiPro brukere og vil få en egen meny på Min Side som viser hvilke stevner de skal dømme.

Hundefører/eier er den som registrerer en hund i systemet. Disse kan også gi andre brukere rettigheter til å vedlikeholde denne hundens data og melde den på stevner. Dette kan være praktisk da det ofte er en i familien som melder på hunder for hele familien. Alle som konkurerer bør ha sin egen AgiPro bruker, da dette er din identitet i konkurransen. Det er da praktisk at alle brukerne i en familie har tilgang til de samme hundene for påmelding etc.

Hunde administrator: er den som opprinnelig registrerte hunden i systemet. Denne personen får tilgang til å endre hundens data, melde hunden på stevner foruten alle de andres muligheter til å se hundens data og resultater. Den som registrer hunden kan tildele administrator rettigheter til den de ønsker. (Se menyen for Ny hund?) for å se hvordan.