Når du starter opp en Ring PC vil du måtte logge deg inn med din normale AgiPro bruker og passord. Programmet finner du på C:AgiPro/agipro.exe. For at du skal få de nødvendige tilganger må arrangøransvarlig ha definert deg som enten administrator eller sekretær på stevnet i stevne parameterne. Når du er innlogget kan du få spørsmål om et stevnepassord dersom det er første gang noen benytter denne PC etter at stevnet er generert på Ring PC. Dette passordet finner du under stevne parametre på for dette stevnet på  nettet. De må tastes inn som kontroll før Ring PC'en tillater noen registrering. Hvis dette allerede er gjort, slipper du dette spørsmålet. (Se egen meny for detaljer)

Du kommer da rett inn på et bilde der du skal velge hvilket løp du vi arbeide med. Klikk på riktig løp, så får du opp bilde for å fylle inn standard tid og banelengde. Dette fylles inn så snart de er tilgjengelig, men de kan endres underveis i løpet fra registerings bildene. Resultatutregningen er avhengig av disse dataene, så de MÅ være riktig. Når data er tastet, klikk OK for å starte registreringen. Du kommer rett inn på registreringsbilde 1 med første ekvipasje på startlisten på plass.

BILDE

Ring PC programmets registreringsdel har 4 bilder du kan benytte.

1. Startlisten

2a. Registrering feil

2b. Registrering tid

3 Resultatliste

Startlisten er en oversikt der du ser hvilken rekkefølge hundene er planlagt å starte. Den utgjør også en mulighet for meget fleksibel startrekkefølge da det er et søkefelt over startlisten der du kan søke på AgiPro nr, navn eller kjælenavn for å finne riktig hund. Ved å klikke på den hunden du finner får du den rett opp i registreringsbilde 1. Du kan også flytte hundenes startrekkefølge med drag and drop (håndtak til venstre i hundelinjen). Hvis du ikke har fått plassert løpetisper bakerst i startlisten, kan dette også gjøres automatisk med en knapp inne i registreringsbilde 1.

Registreringsbildene. Det er to bilder for at kappene skal bli store nok om du registrerer fra mobiltelefon. Ja, bildene fungerer på alt type utstyr vi har klart å finne til test. Bildet har en del kontrolldata øverst for at du skal kunne sikre at du registrerer på riktig hund. Dersom eieren har lagt inn bilde av hunden på AgiPro vil det også dukke opp her. Dersom hunden får feil eller vegring er det bare å klikke på tilsvarende felt hvis du har berøringsskjerm, hvis ikke bruker du muse markør eller hurtigtast som er angitt i bildet. Når ant. feil og vegringer er registrert er det bare å begynne å taste tall så kommer du automatisk til tidsregistreringsbildet. Her kan du også benytte berøringsskjerm på eget tastatur i bildet. Ved feiltasting er det nødvendig å klikke slett og starte på nytt. Dette er slik fordi en setter automatisk komma etter 2 siffer sli at det skal være nødvendig å bare taste tall. Hvis en taster 2 tall får en hele sekunder, 4 tall gir sekunder med to desimaler og 5 siffer gir tresifret sekunder med to desimaler bak. Dette gjør at du ved feilfritt løp kun behøver å taste tallene i tiden, enter (confirmation) og så vil neste hund være på plass i bildet. Raskere kan det ikke bli :-) Dette gir selvsagt mye tid til kontroll og sjekk på at ting blir riktig, selv om det også er så enkelt at du kan taste sakte og derved få det riktig. Hvis du har kommet til tidsregistrering og oppdager at det er registrert feil ant. vegringer eller feil, kan du gå tilbake og korrigere dette ved å klkke på feltet for fault eller refusal og registrere på nytt. Tren litt på å benytte dette bildet så du blir sikker.

Dersom du har feil hund i bildet, kan du klikke på

"Delay start" (plasserer denne hunden bakerst på startlisten og henter neste hund på listen)

"Absent" (Hunden merkes som fraværende)

" Disq" (Diskvalifiserer hunden)

I alle disse tilfellene hentes neste hund inn til registrering. Hvis dette heller ikke er riktig hund bør du gå til startlisten og søke opp riktig hund og klikke på denne. Den blir da hentet for registrering, og første hun på listen hentet på nyt når du er ferdig med denne. Dersom hunden som skal starte ikke står på startlisten bør dette selvsagt sjekkes opp, men det kan være at opprykk ikke er meldt og at hunden likevel skal starte. Eller det kan være en etter anmelding. Hvis hunden er påmeldt på stevnet vil vi kunne klare å legge den til på startlisten gjennom startliste bildet (ref. beskrivelse av dette). Hvis den ikke er påmeldt stevnet har vi noen dummy ekvipasjer i systemet som kan benyttes ved å taste navn på hund og fører i samme bilde. De vi da få en AgiPro ID som begynner med ANO. Dette må da manuelt rettes opp etter stevnet dersom en skal få med resultater etc. på hundens og førerens statistikk. De vil telle på sammenlagt lister dersom dette stevnet er i en Liga, men da må denne AgiPro ID en benyttes gjennom hele stevnet og hele Ligaen. Ved hjelp av disse funksjonene kan en også ivareta behov for å registrere etter anmeldinger på et stevne uten internett tilgang.

 Resultatlisten benyttes selvsagt først og fremst til kontroll på at data har blitt registrert riktig. Du kan plukke inn igjen en ekvipasje fra listen til registreringsbildet ved å klikke på den. Dersom standard tid endres underveis i løpet blir alle resultatene rekalkulert automatisk og listen endes deretter. Derom PC er tilknyttet internett blir denne listen synkronisert med nettserver slik at deltagere kan sitte og se sine resultater på nettet rett etter målgang. Noen arrangører ønsker ikke denne funksjonen, da er det bare å slå av internett koblingen på Ring PC til resultatene kan offentliggjøres. Så snart internett tilgangen blir koblet på vil resultatene automatisk bli synkronisert med nettserver.

Dette bildet har også noen funksjonsknapper. Se bilde under.

Synkroniserings ring: Klikk på denne for å starte synkronisering av server. Denne kan benyttes dersom en er usikker på om synkronisering er foretatt automatisk.

Skriver: Skriv ut resultatlisten. Den kommer først på skjerm, for så å kunne skrives ut til skriver. Hvis du tar denne opp på skjermen og setter PCens funksjoner til å automatisk fornye skjermbildet hver 0,5 minutt vil du kunne ha en oppdatert resultatliste på skjermen hver 1/2 minutt. Kobler du dette på en større skjerm kan det benyttes som publikumsservice ved banen. Dette er imidlertid bedrer dersom en kan ha internett tilknytnig på stedet. Da kan en benytte tilsvarende liste på internettserveren til dette og sette den et annet sted enn like ved registreringsfunksjonen.

Dokument - Velg nytt løp: Klikk for å få opp listen over tilgjengelige løp på denne PCen. Her kan du da starte registrering av et nytt løp (klasse).

Blyant: Kan benyttes for å redigere denne listen. Klikk på den og du vil bl.a. få opp et stoppskilt på hver linje der du kan fjerne linjen.

Confirm: Et klikk på denne bringer deg til en side der du kan godkjenne stevneresultatet. Det er kun arrangøransvarlig og dommer som har denne myndigheten. Dette har egentlig samme funksjon som at dommer signerer på dommerlisten for dette løpet. Det setter en status for løpet som offisielt godkjent, slik at leserne kan betrakte den som endelig.