default_mobilelogo

Samlefaktura er et behov som melder seg når du lager et større, sammensatt agility stevne. Det vil si mer enn et stevne under en samlet administrasjon der en vil bedre sin egen oversikt økonomisk og lage betalingen enklere for deltagerne. fremgangsmåten er som følger. 

1. Lag en liga for de stavnene du vil administrere (eget menypunkt i bruksanvisningen)

2. Gå til meny Liga/Faktura for å få en oversikt over de samle fakturaene som er i systemet vedrørende alle stevnene i ligaen. Her kan du jobbe med fakturaer som vist i bildet.

Dersom du vil sende samlefaktura til Tove Nordstøm søker du henne opp (Tove) i søkefeltet. I bildet er det allerede sent faktura til henne, men dersom den ikke hadde vært sendt, vil det komme en send knapp i bildet. Slik kan du sende til enkeltindivider etter ønske. Dersom du ønsker å rydde opp, eller sende faktura første gang klikker du på send alle fakturaer på venste side. Alle tilgjengelige fakturaer for de stevnene som tilhører ligaen vil da bli sendt. 

MERK!

  • Samlefaktura tar ikke med fakturaer som er sendt tidligere. Dette kan ha blitt gjort f. eks. fra stevne menyen på hvert enkelt stevne. 
  • Samlefaktura tar heller ikke med poster der fakturering skjer automatisk, f. eks. ved betaling gjennom PayPal. 
  • Det må være en godkjent ordre for at det skal bli sendt faktura. Hvis ordren er satt på "vent" vil det ikke bli sendt faktura. 

 ENDRINGER:

Det hele er derved ganske enkelt, men vi er jo ikke helt fornøyd dersom vi ikke kan gjøre endringer, eller? Ved å klikke slett på en faktura blir den kreditert, det blir dannet en ordre inneholdende det samme som på fakturaen. Denne ordren kan så endres og legges til fakturering på nytt. Vær OBS på at ordrene eksisterer kun på stevnenivå, men du kan klikke på Liga/ordre menyen for å få oversikt over alle ordrelinjer tilhørende samlefakturaen - og fjerne disse. Skal det legges inn nye linjer kan dette gjøre gjennom påmelding på stevnet det gjelder. Husk at dersom det er gjort en endring i en ordre må denne bekreftes på nytt før den kan faktureres. (egen knapp der slett knappen vises)