default_mobilelogo

I programdelen Liga inviterer du flere stevner til å delta i en liga. (Klikk på hovedmeny Liga for å se hvordan) Deretter kan du som administrator plukke resultater fra løp på forskjellige stevner som tilhørerligaen. Se rød pil - drag & drop løp over i listen over tellende løp. OBS det er mulig å mikse løp fra forskjellige dyktighetsklasser og høyder. Du kan også angi et kortnavn for denne listen i rubrikken Kort. Du kan angi hvor mange Agility løp som skal telle på listen og hvor mange jump løp som skal telle. Dersom du ikke har fullført minst det antall løp som teller kommer du ikke med på listen. Du kan også definere et maks. antall på deltagerne i et finaleløp basert på denne listen. I denne siden vil finaleløpet bli satt opp med 15 eller færre deltagere. Dersom det er 15 eller flere som har fullført løpene vil det begrenses til 15. Hvis det er færre vil bare de som har gjennomført 2 agility og 1 jump løp uten disk bli med. Vi har også en rubrikk for å velge hvilket stevne løpet skal knyttes til. (Kan velge blant stevnene i ligaen)

 Du kan legge sammen resultatene på 3 forskjellige måter. De utregningene som er mulig i dag er:

 

A. Legg sammen feilpoeng og tid på de utpekte løp. Disk = ikke med på sammenlagt listen, men en kan bestemme hvor mange løp en må ha uten disk for å telle med. Det vil da være de x beste løpene som teller.

B.Hundene få poeng i forhold til den aktuelle plasseringen. Alle tellende resultater konverteres til poeng.. Poengene blir så lagt sammen for å få en rangert sammenlagt liste. En kan selv bestemme hvor mange agility og jump løp som skal telle med, de besteløpene fra denne listen blir plukket ut.

C. Hunder får forhåndsdefinerte poeng etter resultat plasseringen (1. plass = 100 poeng, 2.plass = 80 poeng osv.) De x beste løp er tellende og hunden må har deltatt i minst x løp.  Sortering er synkende etter antall poeng.

 

 Under Liga menyen resultat får du en linje der de sammenlagtresultatene du har definert kommer fram. I bildet under ser vi en sammenlagtliste i løp for Qualification Medium (QMe) som er regnet etter modell B - poeng utregning. Ledende ekvipasje IFA har oppnådd 7 poeng i disse løpene.

Vi ser også at det er en blå knapp med GENERATE STARTLIST over resultatlisten. Dette betyr at du kan generere et nytt  løp på et av stevnene som er basert på resultatene fra sammenlagtlisten der startrekkefølgen er omvendt av resultatlisten. Når dette løpet er generert, kan du publisere det og registrere resultater i det. Dette er beregnet på en Agility helg eller uke der en arrangerer en finale for de som er kvalifisert gjennom løpsdeltagelse i utvalgte løp.