default_mobilelogo

AGIPRO er et IKT system basert på nettsky løsninger og er avhengig av tilgang til internett for å fungere.

Unntaket er resultatregistreringen som foregår på separate ring PCer og kan operere uten nettilgang.  

 

Noen sentrale, viktige begrep

AgiPRO brukernavn: Dette navnet er det samme som din AgiPRO bruker ident. Det blir bestemt av systemet når du lager din bruker og er unikt for deg. Dette betyr at det kan brukes som katalognummer for alle stevner du deltar på. Du kan sy det på dressen din som identifikasjon for alle Stevnearrangører da alle vil kunne finne deg i systemet med denne referansen. Alle som skal starte i en konkurranse skal ha egen AgiPro ident, da det er denne som identifiserer deg som stevnedeltager og fører for hunden på stevnet.

Hundens AgiPRO ID: Har samme funksjon for hunden som brukernavnet har for fører/eier av hunden. Den kan benyttes som identifikator på alle stevner som benytter AgiPRO. Dette betyr at det kan brukes som katalognummer for alle stevner du deltar på. Du kan sy det på dressen din som identifikasjon for alle stevner du deltar på.

Roller: AgiPro operer med forskjellige roller avhengig av hvordan du vil benytte systemet. Disse rollene er:

  • Vanlig bruker
  • Stevnearrangør
  • Stevnesekretær
  • Dommer
  • Hunde eier/administrator

Vanlig bruker får du tilgang til ved å opprette en ident og bekrefte gyldig e-post adresse. Dette gir deg tilgang til å melde deg på stevner og se resultater. Du kan opprette egne hunder og vedlikeholde data på disse. Menyvalget vil være begrenset til dette.

Stevnearrangør vil du bli dersom du oppretter et nytt stevne. Du vil da få administrator rettigheter til det som har med dette stevnet å gjøre.

Stevnesekretær vil få tilgang til å registrere resultater på et stevne med Ring PC modulen. Det er stevnearrangøren som tildeler denne rettigheten.

Dommer blir normalt registrert i stevnet av stevnearrangøren. De som blir benyttet som dommere må være registrert som AgiPro brukere og vil få en egen meny på Min Side som viser hvilke stevner de skal dømme.

Den som registrerer en hund i systemet blir selv administrator/eier på denne hunden og kan også gi andre rettigheter til å vedlikeholde denne hunden og melde den på stevner. Dette kan være praktisk da det ofte er en i familien som melder på hunder for hele familien.