default_mobilelogo

Løp "klasser" på stevnet. Begrepet løp i AgiPro omfatter det deltagere generelt betegner som klasser. Klasser består imidlertid av 3 elementer som må skilles i datasammenheng fordi de har forskjellig innflytelse på systemet.

Dette er

  • Type løp som f.eks agility eller jump.
  • Dyktighetsgrad, som er 1,2,3 etc.
  • Høyde på hunden Small, Medium, Large

Et løp som dere ser i bildet nedenfor er løp 3 - A3S der løps nummer i stevnet er 3, klassen er Agility 3 Small. Hvis du klikker på et løp vil du få opp deltakerlisten for dette løpet.

Over løpsoversikten finner du Dato for løpet. Denne kan endres dersom du vil se løpene neste dag, eller dagen etter der. 

Mine hunder. Dersom du kun er interessert i å se kun de løpene dine huder skal delta i, klikker du på denne knappen. Du vil da få opp kun løpene for dine hunder på løpeoversikten. 

Her ser du du løpene og kan få frem startlister. Hvis du skal lage nye løp gjøres dette onder Plan menyen. De blå knappene under løpeoversikten er for å tildele startrekkefølge og klargjøre løpet. 

Nederst finer du blå aktiveringsknapper som du benytter når du klargjør et stevne.

generer # - Hvis du klikke på denne vil systemet generere tilfeldige startnummer i dette løpet. Dette må utføres før du kan klargjøre registrerings PC til stevnet.

Auto seed - PÅ høyre side i deltagerlisten finner du en rubrikk for seed. Her kan du sette en ønsket sorteringsrekkefølge for dette løpet. Et eksempel er hvis du har en åpen klasse der du ønsker at alle med dyktighetsgrad 3 skal starte sist i løpet. Dette kan du få til ved å klikke Auto seed. En annen måte å benytte seed på er at løpetisper skal starte sist. Da går du på alle du har fått beskjed om som er løpetisper og setter 2 eller høyere i seed. Hvis du benytter samme seed på alle vil de få tilfeldig startnummer innen sin seed. De med høyest seed starter sist.

Renummerer. Dersom du har generert startnummer og etterpå sortert noen av dem manuelt (drag and drop) kan du lage nye startnummer i den rekkefølgen du har satt dem opp. Startrekkefølgen i skjermen endres ikke men startnummer oppdateres etter den nye rekkefølgen.

Publiser - Denne skal kjøres før du lager ring PC til resultatregistrering. Den er avhengig av at startnummer er generert og i orden. Har du kjørt denne er dette løpet sperret for endringer og klar til resultatregistrering.

Equisides - Lager et dokument for utskrift, sopm kan benytttes som stevnekatalog. Lister ekvipasje for ekvipasje og hva de delatar på. (Se under)

 

Printer knappene er for å skrive ut startlister. Den sorte er for liste med plass til å notere resultater. Den hvite er for en normal startliste uten andre funksjoner.