default_mobilelogo

Stevnets økonomiske status 

Denne siden er laget for stevnearrangører slik at de til enhver tid kan se sin status i forhold til økonomisk oppgjør med AgiPro AS. Vi ser klubbens inntekter både o form av stevneavgifter og produktsalg. Vi ser tilsvarende klubbens utgifter i forhold til bruk av AgiPro og PayPal. Vi får en totalsum og hvordan status er for oppgjør med klubben i form av hva som er betalt og hva som en har til gode av innbetalinger.

Dersom en ønsker videre detaljer om betalinger kan en klikke på teksten nederst i bildet for å få opp detaljer om hver enkelt påmelding.