default_mobilelogo

Ordre oversikten er ment å holde orden på alle de bestillinger du har foretatt i systemet. Vi ser av bildet under at her regnes med både ordre og faktura.

Systemet opererer etter vanlige regnskapsprinsipper med å lage en ordre som kan korrigeres, eventuelt legges på vent (status queued på bildet) for å godkjennes av arrangøren. Når ordren godkjennes vil den automatisk lage en faktura som blir sendt til din e-post adresse. Fakturaen skal betales før denne ordren er godkjent som påmelding.

Eventuelle endringer i bestillingen må da gjøres etter de røde strekene i figuren under.

Vi ser gangen i dette systemet. (sorte streker) En ordre godkjennes enten av bruker (mest vanlig) eller av arrangør. Deretter utstedes en faktura som betales av bruker. Dersom ordren er feil, kan den endres før den godkjennes. Er det laget en faktura kan ikke denne endres, men det må utstedes en kreditnota til brukeren. Dette gjør samtidig om fakturaen til en ordre, som så kan endres og det skrives en ny faktura ved godkjenning av den nye ordren. Dette kan synes tungvint, men det følger dagens praksis når det gjelder regnskapshåndtering og er egentlig veldig ryddig. Brukeren vil hele tiden få beskjed via mail om hva som skjer. Ved unntakstilfelle kan arrangøren påmelde ekvipasjer etter påmeldingsfristen - for eksempel på stevnet. Hvis dette skjer foprutsetter en at betaling skjer ved siden av systemet, for eksempel ved kontant betaling på stevnet. Derved legges påmeldingen rett inn i systemet, men dette kan kun utføres av arrangementsansvarlig.

Opprykk og endringer av klasse.

Hunden blir kun påmeldt i type løp, som eks. vis agility, jumping eller lag. Dersom det blir endringer ved. opprykk eller høyde på hunden endres dette i hundens data av den som meldte på hunden. Disse endringene gjøres så automatisk av systemet for alle løp som er påmeldt etter at endringen gjøres. Normalt fungerer dette fint. En bør imidlertid være oppmerksom på at hvis en er påmeldt i jump med en hund i dyktighetsnivå 1, er det ikke helt sikket at det arrangeres tilsvarende løp i dette stevnet i dyktighetsnivå 2. I så fall vil en stå uten deltagelse i et påmeldt løp ved opprykk, og dett må håndteres meldes til og håndteres av stevnearrangøren. Det påmeldte løpet kan kanskje erstattes av et annet løp eller en kan få pengene tilbake.