default_mobilelogo

Stevne resultater finner du i stevneseksjoen, der du velger deg et stevne å se på. I bilder nedenfor har vi funnet Resultat menyen på den blå linjen. Vi velger riktig dato i den hvite rubrikken og får da opp kortnavnene på de forskjellige løpene på stevnet i en egen blå linje under datovalget. Her har vi valgt å se på løp 3-A3S (løp nr. 3 - agility 3 small) Når vi markerer denne vil resultatlisten komme under linjen. Først kommer en statuslinje med en del opplysninger og så kommer hundene i den rekkefølgen de ligger an i løpet. Vi kan velge flere løp samtidig, da vil de komme under hverandre og skjermbildet kan bli ganske stort så vi må scrolle langt. Dette er tungt å håndtere for maskinen, så det lønner seg ikke å ta opp flere samtidig. For å velge vekk et løp er det bare å klikke på den grå knappen med kortnavnet på løpet.

Pokalen som vises på venstre side av hundens linje kan benyttes til å skrive ut en dommer bekreftelse på f. eks. opprykk eller napp resultat. Da vil vi markere denne ekvipasjen på resultatlisten og kunne skrive ut denne med plass for dommer til å signere.

Du kan også skrive ut resultatlisten fra dette bildet med å trykker på print tegningen under linjen der du velger løp.