default_mobilelogo

Generelle opplysninger om stevnet  - PM til deltagerne

PÅ stevne menyen finner vi valget Generelt. Dette er ment å fungere som en PM til deltagerne. Det er derfor viktig at arrangøren fyller ut dette bildet med ting stevnedeltagerne trenger å vite.

Øverst i skjermen står en del faste data om stevnet, som eks. vis påmeldingsfrist. Dette følger med på alle skjermbilder som angår et stevne. Den som er pålogget kan også klikke på "Min stevne plan" og få et dokument som er egnet til å skrives ut og tas med på stevneplassen. Dette er hvilke huder som skal delta i hvilke løp etc. Her er det viktig at arrangøren har fylt ut starttider for hvert løp under Plan menyen.

Du finner først et hvitt felt der du kan skrive litt velkommen part og opplysninger om stevnet. Dernest er det et hvitt felt med informasjon om stevet som er hentet fra data registrert andre steder in systemet. Bl.a. hvor mange som totalt er påmeldt på stevnet.

Så vises et kart der stevneplassen er avmerket. Dette skjer automatisk etter den adressen som er oppgitt for stevnet.